top of page

Ürünler

Reverse (Ters) Osmos Sistemleri

Klasik arıtım sistemlerin yetersiz kaldığı sularda (Deniz suyu, iletkenliği yüksek kuyu suyu vs.) uygulanan Ters osmos prensibi çok üstün nitelikli su arıtımı yapmaktadır. Ters osmos sisteminin çalışma prensibi, cihaz üzerinde bulunan yan geçirgen membranlar sayesindedir. Su yüksek basınç pompası yardımıyla membranlar üzerinde bulunan 5 angslrom büyüklüğündeki gözeneklerden geçerek sallaşiırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Toplam çözünmüş madde oranlan yüksek olan sularda alternatifsiz kullanımı olan Ters osmos üniteleri, her alanda uygulanabilen profesyonel bir arıtım yöntemidir.

TARZ SAHİBİ BİR İŞ.. 
Bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımı işimizi her zaman ileri götürecektir. En iyi teknoloiiyi yeni düşünme biçimleriyle birleştirerek daha iyi sistemler, hizmetler ve standartlar geliştirmeye devam edeceğiz. 

reverse01.jpg
reverse02.jpg

Reverse Osmos Sistemi / Genel Özellikleri

 

 • Kalitesi yüksek ve korozyona dayanıklı paslanmaz gövde

 • Temizleyici kimyasallarla mukavimli membranlar

 • Sessiz çalışma

 • Devamlı ve ağır işleri için uygun

 • Endüstriyel amaçlar için dizayn ve projelendirme

 • Bakım ve operasyon kolaylığı

 • Besleme suyundaki kimyasal farklılıklara bağlı olarak istenilen değerlere yönlendirilebilme özelliği

 • Membranların otomatik olarak olarak yüksek basınç ile temizlenmesi 

 • Membranların temizliği için gerekli tüm aksesuar ve ekipman

 • Arıtılmış su debisinin ve iletkenliğinin kontrolü

 • Otomasyon panosu sayesinde çalışma safhalarının kontrolü

 • Kompakt ve küçük alan kaplama

 • Atık su ve geri devir debilerinin kontrolü Enerji tasarrufu sağlayan ve düşük basınçla çalışan membranlar 

ters_osmos_modelleri.png
icme_suyu_kalitesi.png
aritma_oranlari.png

Ters osmos sistemleri en bilinen ileri arıtma teknoloiilerinin başında gelmektedir. Bu sistemler özel proses sularının hazırlanması, içme suyu eldesinde, besi suyu temininde sıkça kullanılmaktadır. Bunların yanısıra saf su ihtiyacı olan firmalarda deiyonizasyon sistemleriyle birlikte, vazgeçilmez arıtma üniteleri olarakta bilinir. Ters osmoz sistemleri prensip olarak Suyun Yarı geçirgen bir zardan, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yüksek basınç uygulanarak geçirilmesi esasına dayanmaktadır. Sistem tasarımları yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ters osmoz cihazı kadar sistem öncesi yapılan ön arıtım sistemleridir. Ön  arıtımdan çıkan su kalitesi ne kadar iyi olursa ters osmoz ünitesinden alınan su kaliteside o kadar artar.
 

Ters ozmos Ünitesi seçimi yapılırken başta kullanılacak ham suyun fiziksel ve kimyasal karakteristiğinin yanı sıra seçilecek membran tipi de önemlidir.Yapılan laboratuvar çalışmaları neticesinde Analiz sonuçlarının doğru yorumlanmaması sistemin su kalitesi verimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Membran yıkama periyotlarının ayarlanması, ihtiyaca uygun membran seçimi, sistemin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli ön arıtım grubunun yapılması, gerekli görülürse antiskalant kullanını sistemin verimi etkileyen önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

Sistemlerimiz diğer Ters Osmos Ünitelerindeki karmaşayı ortadan kaldıracak otomasyon panosu ile kolayca kontrol edilebilmektedir. Gün içerisinde belirli periyodlarda cihaz kontrol panosu üzerindeki göstergeler izlenerek personel gereksinimini ortadan kaldıran ünitelerimiz, sorunsuz çalışarak fimıalara işletim kolaylığı sağlamaktadır. Birbirinden farklı kapasite ve modellere sahip sistemlerimizden size uygun taasarımları belirlemek için firmamızla irtibata geçiniz.

reverse05.jpg
deniz_suyu_aritma_1.png
deniz_suyu_aritma_2.png
bottom of page