top of page

Ürünler

YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Suda içerisinde en çok sıkıntı oluşturan parametrelerin basında kireç gelmektedir. Kireç daha cok su içerisinde eriyik halde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları başta olmak üzere +2 değerlikli iyonlardan kaynaklanmaktadır.

Bu iyonlar Özellikle aşındıncı etkisi nedeniyle boru hatlannda tıkanma, kaynama sonrası ısıtıcı diplerinde kireç tabakalaşması, sulama sistemlerinde dağıtıcılarda tıkanma, üretimde ürünler üzerinde deformasyon, yıkama sonrası son ürünlerde leke oluşumuna neden olabileceği gibi insan sağlığına verdiği çoğu zaman telafisi mümkün olmayan zararlar, kirecin neden olduğu önemli sorunların başında gelmektedir.

Yumuşatma sistemleri ile boru hatlarında meydana gelen tıkanma sorunlarının gideriminin yanı sıra püskürtme ünitelerinde kullanılan difüzörlerde sıkça görülen kireçlenmenin önüne geçilebilmektedir. Ayrıca tesisatlarda sıkça görülen kireç tabakalaşmasının önüne geçilerek hat daralmalarının ve detormasyonlarınınn önüne geçilerek tesîsatın ömrü uıatılmış olur. Işletmelerde ise özellikle yoğun su tüketiminin olduğu ünitelerde son ürünlerin kalitesini artarırarak ürün üzerinde tobakaloşrnayı önler.

Yumuşatma sistemlerimiz, tam otomatik olup işletmen için ayrı bir personel ihtiyacı oluşturrnamaktadır. Sistem doygunluğa ulaştığı anda otomatik olarak kendisini yıkamaya alır ve bunu takip eden aşamalar sonunda tekrar devreye girer. İşletmenin belirli dönemlerde tuz tankına tuz ilavesinin dışında ekstra bir görevi bulunmamaktadır. 

Kesintisiz su ihtiyacı olan işletmelerimiz için ise tandem tip yumuşatma üniteleri tasarlanmaktadır. Bu Üniteler normal yumuşatma sistemlerine nazaran yıkama esnasında oluşan su kesintilerini önleyerek işletmenin sürekli aynı kalitede yumuşak su almasını sağlamaktadır. Cihaz ikili sistemden oluşmaktadır. Tanklardan biri doygunluğa ulaştığı anda kendısını otomatik olarak yıkamaya alırken diğer sistem devreye girer ve su kesintisini önleyerek çalışmaya devam eder. Bu şekilde yıkamadan kaynaklanan su kesintileri veya sert su kaçışları önlenmiş olur.

Firrnalardan gelen talepler doğruldusunda mühendislerimiz tarafından tasarlanan yumuşatma sistemlerimiz, kalıplara bağlı kalmaksızın, sizin ihtiyaclannız doğrultusunda cihaz tasarımı yaparak, maksimum fayda sağlamasının yanı sıra satış sonrası verdiği teknik destek hizmetleri ile diğer artıma firmaları arasındaki ayncalıklı yerini karumaktadır. 

yumusatma01.jpg
yumusatma_sistemleri.png
yumusatma06.jpg
yumusatma02.jpg

SU VE ATIK SU SISTEMLERİ, BENZER İŞLEMLER GERÇEK SU VE ATIK SU PROFESYONELLERİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLERDİR. 


Her türde su ve atık suyu toplamak, arıtmak, dağıtmak toplum ve çevre için büyük bir öneme sahiptir. Böyle bir sektörü temsil etmekten, sizlere çözüm üretmek ve hizmet vermekten gurur duyuyoruz... 

Müşterilerimizin memnuniyeti için su arıtma sistemlerinde kaliteli ürünler, güvenilirlik, 5 YIL Garanti ve Ücretsiz Servis Desteği vererek çıtayı yükseltmiş bulunuyoruz. 

yumusatma03.jpg
yumusatma04.jpg
yumusatma05.jpg
bottom of page